Обучение за преподаватели ЗаЕДНО I част

Ключови инструменти и психологически средства в образованието

Пакет КЛЮЧОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Полуиндивидуален формат

1. ПОРЯДКИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА УЧИЛИЩЕ

Училището през педагогиката на любовта

теория и практически зад.

 1. Функцията на училището

 2. Структура, йерархия, ред

 3. Баланс

 4. Принадлежност

 5. Съхранение-Бърнаут

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СРЕДА в учебния процес

През призмата на десугестивната и превантивната педагогика

Теория

 1. Учителят- място и роля

 2. Нагласа на учителя 

 3. Здравословни граници

 4. Баланс- учител – ученик – родител

 5. Нуждите и емоциите на ученика

 6. Внушенията в учебната среда 

 7. Организация на учебната среда

*псих. здраве на учителя

3. ПЕРИФЕРНИ ПЕРЦЕПЦИИ

Работилница- практикум 

Изготвяне на табла и илюстративни материали в класната стая

 1. Ролята на периферните перцепции

 2. Правилна употреба на периф. стимули

 3. Изкуството

 4. Визуалното мислене

 5. Насоки за създаване на илюстративни материали

 6. Практическа част- създаване на тематични образователни табла 

 7. Оптимизиране на процеса по изготвянето на периферни материали

4. САМОУЧЕНЕ

Умения за учене и преподаване

Практически модул

 

 1. Функциите на мозъка и паметта

 2. Визуалният език

 3. Умения за учене

 4. Практически упражнения по различни предмети за ускоряване на запаметяването

 5. Активиране на паметовите и творчески потенциали на обучаемите

 6. Помагало за допълнително усвояване

 

5. АРТ ТЕРАПИЯТА като творчески инструмент В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

за обучение по чужд език 2 дни

 1. Творческият процес в служба на образованието.

 2. Емоционалното и логичното заедно

 3. Творчески образователни инструменти. Арт терапия за не-терапевти.

 4. Ползи от арт терапевтичния метод в училище

 5. Практически тематични задачи

 6. Как да интегрираме арт терапията към установеното учебно съдържание по англ.език

 7. Позицията на учителя в тази роля

 

💭Всеки от модулите ще бъде проведен в отделен ден и ще е в рамките на 2.5 до 5 астр. часа (по-дългите модули ще имат пауза обяд). 

🌍Целостта от петте модула дава много широко приложение на творческите инструменти към всякакво учебно съдържание и по-специфично на съдържание по англ. език. 
👀Всеки от модулите е изведен чрез дългогодишна работа, обучения и проучвания в контекста на образованието. Методите, които са фокус на обучението са арт терапия, десугестивна и превантивна педагогика, семейни констелации, визуално мислене и ненасилствена комуникация. 
🚩Тъй като всеки от модулите включва цялостната личност- емоционалното и логичното в детето, резултатите от интегрирането на тези инструменти към образов.процес са активиране на дългосрочната памет, повишена мотивация, свободно изразяване и много по-дълбока връзка между преподавателя и детето. 

Обучението е подходящо за учители, преподаватели, психолози, терапевти, фасилитатори на групи, коуч фасилитатори и родители. 

Два от модулите представляват ключови умения за присъствието, овлядяането и съхранението на преподавателя. Неговата роля, ,,власт” и мотивация. 

Цялото обучение е с преживяване и практически упражнения.

В края на обучението има предвидена индивидуална практическа задача за всеки участник да приложи наученото в свой контекст.

 

Водещ: Елена Стойчева, преподавател по англ.език, сугестопедагог, фасилитатор по семейни и организационни констелации, завършила арт терапия. Може да прочетете повече тук.

Обадете се за въпроси и цени.

*Изпратете мотивационно писмо за участие в обучението на: suggestopediazaedno@gmail.com

 

Свържете се с нас СЕГА на 0886802605


Представлява разговор в рамките на 30 мин., в който изслушваме вашата визия и цели и отговаряме честно дали методът ЗаЕДНО е подходящ за Вашия случай.