Присъстващият преподавател и прегарянето

Учат ни като родители и учители, че трябва да подкрепяме детето емпатично с неговите емоции и нужди, че трябва да му казваме ,,Аз съм тук за теб” в моментите, в които то се чувства неуверено, че трябва да слушаме активно и да присъстваме.

 Но ако ние самите нямаме ресурс да дадем енергията и вниманието, които са необходими, тези техники няма да сработят, защото в общуването долавяме много повече усещането и състоянието на другия, отколкото думите му. 

Така че, за да можем пълноценно да дадем и позволим на детето едно любящо пространство, в което то да се чувства свободно и изразено, на първо място трябва да се погрижим за себе си, да се почувстваме подкрепени от самите себе си.

Позицията на учителя в държавното училище е изключително трудна и уязвима към прегаряне. Представете си 6-тия пореден учебен час с 30 различни кипящи от енергия и впечатлителност деца. Всяко едно има потребност да се изрази, да каже нещо, да сподели нова асоциация, ново усещане, ЕДНОВРЕМЕННО.  Случва се нещо което често не е в обсега на учителя, а всъщност той трябва да поддържа това пространство и груповата динамика. Още повече това важи и за online преподаването, където няма толкова ,,жива“ връзка.

 Говоря предимно от личен опит. Когато работих като класен ръководител в държавно училище имах 9 класа в две смени, бях и базов учител. Тази опитност те разширява невероятно много, но и те разцентрова до крайна степен. 

Много често, в края на деня, учителят се чувства неудовлетворен и изтощен. 

 Как тогава да запазваме нашето присъствие, да съумяваме да се чувстваме подкрепени,  за да можем да поддържаме това пространство?

 Това, което ни съветват да правим с децата, на първо място трябва да развиваме и да го даваме ежедневно на себе си.

Във всеки от нас живее едно вътрешно дете което има нужда от нашата грижа,  за да можем да обгрижваме другите.

Да дадем пространство и позволение да ,,бъдем” и да направим това което е възможно е ключово за нагласата на преподавателя и родителя. Да можем да живеем и приемем ограниченията в дадена ситуация.

 Ако не сме налични и на разположение за себе си, ние изчерпваме нашия ресурс,  защото трябва да дадем на децата,  без да сме се погрижили  за себе си.

И оттам се получава един дълбок дисбаланс който има сериозни последствия.

Какво ни прави осъзнати възрастни- умението да чуваме и да се погрижим за собственото си вътрешно дете, да позволим да сме в контакт със собствените си нужди, да подхраним ,,гладното” в нас, за да сме в цялост и наличност. 

Ако не го направим, често се сблъскваме със състояния на изнервеност, апатия, прегаряне, желание да сменим професията си и чувство за неудовлетворение и безсилие. 

Това ни лишава от присъствието. Много често се случва дадена емоция да ни завземе и да пренесем неприятното преживяване от предходния учебен час към следващия. А всичко в пространството се долавя и учениците ще го усетят дори да не го изразим видимо. Можем механично да преподаваме, но познанието няма да достигне до правилното място, ако ние не даваме от правилната позиция, ако не сме отдали цялото си внимание, мисъл и чувство на това, което преподаваме.

Присъствието е най-ценното качество на всеки учител, фасилитатор на групи и водещ като цяло. Да присъстваме означава да сме напълно ,,тук и сега” и цялото ни внимание да е насочено към настоящото преживяване. 

В обучението за преподаватели ЗаЕДНО I част, единият модул е посветен точно на тази тема. Как да даваме пространство на себе си, как да развиваме присъствието си и да излизаме от плетеницата на объркването и изтощението. 

Много често склонността към ПРЕГАРЯНЕ се корени и в преживяването, което сме имали в рожденото ни семейството и позицията, в която сме заставали като деца. 

Ще проследим всички причини и следствия надълбоко, ще говорим за въздействието на периферните перцепции и ще творим с техники, които ще ни дават много по-същностно разбиране за личността на детето. 

Свържете се с нас СЕГА за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на 0886802605


Изпратете мотивационно писмо за участие в обучението на: suggestopediazaedno@gmail.com