Курсове по англ. език по метода сугестопедия

Автентичният метод, създаден от проф. д-р Лозанов и проф. д-р Гатева

Ако се чувствате неуверени да говорите английски…

Ако искате да се влюбите в езика на Шекспир и да отворите още един прозорец към света си…

Ако искате да си дарите мигове радост, изкуство и вдъхновение, запишете се на новите разработени по метода курсове.

Тук няма „грешки”, а единствено поток на енергия от заедността, с която случваме нашия собствен неповторим “филм”.
Сугестопедичните и разговорни курсове с преподавател Елена Стойчева ще Ви срещнат с красотата на английския език, с умението да говорите свободно и уверено.

Любов

Общочовешката любов като основна нагласа.

Свобода

Участниците се чувстват свободни, а не принудени да участват.

Нещо необикновено

Магията на ученете включва и малки чудеса.

Класическо изкуство

Класическото изкуство е част от съдържанието, от начина на представяне на новия материал.

Голям по обем материал

Работи се с многократно повече по обем нов материал от обичайното.

Златно сечение

Златното сечение като динамика, естетиката и усещането за хармония.

Част-цяло, цяло-част

Материалът винаги се предлага както в цялост, така и се разработва частично.

Седемте закона на сугестопедията

За метода сугестопедия

Сугестопедията е метод на преподаване, който съчетава психология и педагогика, създаден от българина проф. Д-р Георги Лозанов през 60-те години и доразвит съвместно с проф. д-р Евелина Гатева. Обявен е от ЮНЕСКО през 1978г. за най-висшия и хуманен метод за преподаване (Към доклада на ЮНЕСКО).
Чрез сугестопедията се разкриват неизползваните резерви на мозъка и знанията се усвояват 3-5 пъти по бързо и по-трайно. Сугестопедията е изкуството да учиш на игра, с преживяване и радост, без стрес и умора и без традиционна домашна работа. Езиковата бариера отпада естествено. Класическото изкуство е силно застъпено в методиката. Има психотерапевтичен ефект и се отразява благотворно върху цялата личност. Преподавателят се ръководи от 7-те закона на сугестопедията във всеки момент от занятията.
При този метод “се оползотворяват пълноценно двете мозъчни полукълба, т.е. оптимално и едновременно са активирани логичните и емоционалните фактори.” Сугестопедията “е една нова култура. Това е едно необичайно по-резултатно обучение, при което вместо умора има почивка, вместо разболяване от претоварване – оздравяване.” проф. д-р Г. Лозанов

 

Курсовете водят до следните резултати

◊  Разкриват се интелектуалните, творческите, паметовите резерви на човешката личност
◊ Усвоява се основната граматика и лексика на говоримо ниво. Научава се и се проговаря 3-5 пъти по-бързо от традиционните методи за изучаване на чужди езици. Курсистите могат да разговарят (с известни грешки, които не възпрепятстват комуникацията), да четат основни текстове и да разбират значително количество от говоримия чужд език. С напреднали курсисти резултатите са съответно по-добри (авто-корекция на грешки, по-богат речников запас и по-добри писмени резултати)
◊ Курсистите не чувстват умора, напротив, те са погълнати от приятните занимания и спокойна атмосфера, въпреки относително големия по обем материал и времетраене
◊ Паметта на курсистите се подобрява по време и след курса
◊ Повишава се мотивацията и желанието за продължаващо учене
◊ Вътрешното равновесие се подобрява и става по-лесно за курсистите да се справят с ежедневното напрежение и конфликти
◊ Интересът към изкуството се увеличава значително
◊ Курсистите често препоръчват този вид курсове на свои познати и приятели

Преподавателят

Преподавателят подканва курсистите внимателно, подкрепя ги, окуражава ги и ги насърчава да участват, като създава с отношението си артистична, весела, приятелска, спокойна, забавна и игрива атмосфера. Стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията.
Сугестопедагогът приема ценностната система, вярванията и индивидуалния напредък на курсиста с уважение и деликатност.
Загрижен е както за чувствата и поведението на отделния курсист, така и за цялата група. Отворен е и приема възможна критика или съмнения.

Учебната стая

Учебната стая в сугестопедичното обучение е приятна, светла и уютна. В нея трябва да се усеща хармония, а курсистите да се чувстват в защитена среда.
Независимо дали има маси или не, всеки курсист има визуален контакт с останалите. Всеки участник е еднакво важен за процеса, преподавателят само го улеснява.
Създава се среда на съпричастност от първия контакт с курсистите.

Материалът

Материалът е така организиран, че да включва логическите и асоциативните способности на мозъка.
Съчетанието на тези добре оркестрирани и систематизирани елементи е насочено към постигане на комуникация на ниво резервните възможности на ума.
Това помага на курсистите да намалят своите психологически бариери, страхове и несигурност. Оттук мотивацията се повишава и се усвоява много повече материал за по-кратък период.
При конвенционалните методи на преподаване, информацията винаги е представена парциално и е насочена единствено към съзнанието на учещия, към логическото възприемане. При сугестопедията, за разлика, се включват и асоциативните възможности на мозъка, творчеството, въображението, емоциите, под формата на добре организирани периферни стимули, насочени към парасъзнанието, т.е се дава възможност на дългосрочната памет и материалът не се забравя.

Логическата информация насочена към съзнаваното се преплита и допълва с информацията насочена към парасъзнаваното чрез подходящата среда, художествени елементи, музика, игри, забавления и приятелска атмосфера.

 По този начин са оползотворени по-голямо количество ресурси на двете мозъчни полукълба и целия мозък, различните аспекти на личността са стимулирани и умствените резерви се разгръщат.
Резултатът е, че възприемането се ускорява и наученото се интегрира , без да се налага да се УЧИ целенасочено, като се усвоява 3 до 5 пъти повече материал, отколкото при конвенционалните методи. Курсистите не се страхуват от новата обемна глава, а напротив, приятно изненадани са и с удоволствие участват в много и различни развлекателни и артистични дейности, любопитството им е възбудено, като на деца. Повишава се мотивацията, ентусиазмът, цялостното им благосъстояние, както и усвояването и съхраняването на големи количества информация без усилие.
Граматиката, езиковата структура, произношението и интонацията не се заучават, а се възприемат, подобно на бебета с майчиния им език. Блокажът при комуникация и разбиране отпада бързо. Учещият, начинаещ или на средно ниво, осъзнава, че всъщност може да се справи и че не е невъзможно.
Не само средата на обучение, отношението на учителя, артистичния и игрив контекст, но материала, учебника, таблата и др. също са насочени към разкриване на умствените резерви.
Сугестопедията в цялостния й глобално-артистичен подход, помага да се интегрира личността на учещия.