За Арт терапията

на кратко

Арт-терапията е широкоспектърен метод, който се използва за повлияване чрез изкуство и творчество

Арт-терапевтичната работа помага за по-ясното изразяване на преживяванията. 

Експресивната арт терапия комбинира всички изкуства – визуалните, пластичните и дигиталните, музика, театър, движение/танц, приказки, поезия. ­ Най-често се използват рисуване, грънчарство, музика, фотография, писане, четене, актьорска игра и др.

Изкуствата предлагат незаменимо пространство на свобода, удоволствие, безопасност, релаксация и искреност, в което ние да оформяме, изследваме и развиваме съзнанието си.

В образованието

творческо изразяване

Арт терапевтичните техники могат да бъдат използвани в образователен и себеопознавателен контекст. Има специален раздел, посветен на приложението на арт терапевтичните техники в обучението на децата. 

Допирът до творческите материали и пространството за себеизразяване, което се поражда винаги водят до възможност за комуникация, по-добър тонус, повишаване на осъзнатостта и радостта от живота.

Творческият процес прави ученето забавно и лесно и развива важни умения, тъй като поощрява изследването, откривателството, задаването на въпроси, експериментирането. Затова е важно учителят да преподава материала с креативност.

Видове занимания с експресивни Арт техники

творчески инструмент за свободно изразяване

Англ. език с творчество

Създаване и изиграване на истории

курс за деца 2-4кл. на англ.език с творчество, 8 сесии

Откриване

15-дневен online курс

Задачи от арт терапията за визуално представяне и въпроси за саморефлексия. Генерирате идея, която ще Ви донесе удовлетворение в ежедневието.

Творческо изразяване за деца

индивидуални или групови (на англ. или бълг. език)

Експресивни арт техники за свободно творческо изразяване.

"Unlock your creativity"

10-дневен курс на англ. език

Задачи от арт терапията и въпроси за саморефлексия за отключване на творческата енергия.

Учене чрез преживяване

с арт терапия

“Най-добрият начин за запомняне е чрез въвличането на учениците в действие – там, където е възможно. Ако по математика, например, се учи скорост и формули, учениците могат да направят книжни самолети и да се опитат да изчислят тяхната скорост на летене. Ако се учи литературно произведение, може да се създаде “радио пиеса” с различни гласове на учениците зад импровизиран параван. Играта и всички задачи, които минават през личната опитност на детето, са трайни, въздействащи и се помнят завинаги.”