Каква е разликата?

Традиционните методи на обучение (не само в България) са свързани с няколко основни недостатъка:

✓ Лишени са от възможност да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди на ученика в рамките на общия курс.

✓Поставят курсиста в токсична среда, където работи теорията на Дарвин за естествения подбор: колкото начучи – толкова.

✓ Подхождат фрагментарно към начините, по които трябва да се случи чуждоезиковото обучение, при което ученикът не винаги може да свръже всички точки и да види крайната цел, а именно – умението да комуникираш.

✓ Често подменят целия смисъл на учебния процес – вместо да се преследва умението да се учи, се преследва оценката, покриването на сертификата или нивото.

 

Подобна силно конкурентна среда доста често действа както на ученика, така и на родителя – стресово. Насажда трайно чувството на неувереност и липсата на правилна посока в учебния процес. Някои ученици и родители влизат в порочен кръг – дават пари за курсове или уроци по английски език, но научаването все не идва и изводът е кардинален: „Детето ми или аз не мога да УЧА чужди езици. Не му/ми се отдават!“ Естествено предметът се превръща в нелюбим.

Ние не смятаме така.

"Използвай ума си и следвай сърцето си"

проф. д-р Лозанов

ВСЕКИ МОЖЕ ДА НАУЧИ ЧУЖД ЕЗИК!

Всеки може да научи чужд език. И в нашата практика ние го доказваме.

Методът ЗаЕДНО работи различно – развива ускорено и хармонично потенциалните паметови резерви на личността, откъдето именно идват и високите резултати на курсистите в усвояването на английския език

ОТКРИВАНЕ

Още в самото начало отчитаме индивидуалните особености на дадения ученик. Имаме разработени инструменти да следим напредъка му и да даваме обратна връзка в рамките на целия процес. Резултатите стават видими в края на курса на обучение.  

ОРКЕСТРИРАНЕ НА СРЕДАТА

В бутикови групи (до 6 ученика) създаваме изцяло англоезична среда. Обучението се случва под формата на съвместна (екипна) работа между личността и членовете на групата, при което всички участници се стремят към целта заедно. Средата е благотворна, утвърждава толерантност, емпатия и взаимно уважение между всички участници в общуването. Добрият учител става и надежден приятел.

ОТКЛЮЧВАНЕ

Новата информация се предлага в различни контексти и в смислова цялост, така че мозъкът да може да изгради пълноценно нови устойчиви невронни мрежи с новите езикови структури. Това помага на ученика да натрупа богат обем от пасивни знания и да стигне по-бързо до осъзнаването им.

ОПТИМИЗИРАНЕ

Следва активирането и автоматизирането на тези знания. Процесът на учене на нови знания се превръща в алгоритъм, който съответно препрограмира всички нива на паметта.

Свържете се с нас СЕГА за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на 0886802605


Представлява разговор в рамките на 30 мин., в който изслушваме вашата визия и цели и отговаряме честно дали методът ЗаЕДНО е подходящ за Вашия случай.

УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ НА ЗАЕДНО

 

 

НЕВРОПЛАСТИЧНОСТ НА МОЗЪКА

Методът работи едновременно с двете полукълба на мозъка. Засилва се естествената невропластична функция на ума.

АНГАЖИРАЩО СЪДЪРЖАНИЕ

Разработеното ни съдържание прави автроски прочит и адаптация през призмата на метода на съвременни теми, взаимствани от National Geographic, British Council, New Yorker, Guardian и други авторитетни източници. По този начин учениците винаги работят по теми, които са близки до тях и ги поддържат интелектуално и емоционално ангажирани.

 

 

ИЗКУСТВО-КЛАСИЧЕСКО

Изкуството е стимулиращо и води до динамика на средата, която спомага за ,,обрастване“ на новото знание. Нещо повече разгръща емоционално човека.

ИНТЕГРИРАНО МНОГОКАНАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

Самият контекст на курса е поливалентен, разработен е да покрива всички канали на възприятие. Така сме сигурни, че отговаряме на индивидуалните потребности и сили на всеки един ученик, а запаметяването се случва в дълготрайната памет (не фрагментирано).

СИЛАТА НА ДОБРАТА ВОЛЯ

С ролеви игри, дидактични игри, ситуативно учене чрез преживяване и песни усвояването на сложни знания става неусетно със съдействието и волята на самия ученик, а не против тях. Така се намалява и времето, необходимо за усвояването им, както и досадната необходимост от самоподготовка (без домашни!).

СЪ-ТВОРЯВАНЕ

Всеки обучаем има възможност през личната си креативност да пресъздаде истории, базирани на новите езикови структури, при което едновременно разгръща себе си личностно и създава невронните пътеки, които интегрират новите знания.

УЧИТЕЛЯТ-НАДЕЖДЕН ПРИЯТЕЛ

Силата на метода може да работи единствено в психологически защитена и подкрепяща среда, в която учителят вярва в безграничните възможности на всеки един ученик и в специфичния му темп на усвояване.

Тази хармонична среда се създава и оркестрира от самия учител, а освобождаването и оползотворяването на резервите на мозъка/ума се случва благодарение на стимулите на средата. Намесата на учителя в учебния процес става с деликатен и градивен тон като истински приятел, до момента след който обучаемият започне да се авто-коригира.

ДОБРАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Изграждаме близка връзка с родителя/ученика, която се гради на обратна професионална оценка, диалог и отчитане на реалните индивидуални постижения в процеса. Прочети повече за нашия път.

Курсът по английски език става любим за всеки ученик!

Свържете се с нас СЕГА за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на 0886802605


Представлява разговор в рамките на 30 мин., в който изслушваме вашата визия и цели и отговаряме честно дали методът ЗаЕДНО е подходящ за Вашия случай.