Семейни констелации и сугестопедия ЗаЕДНО

С радост споделям за новопридобитите си умения в една нова и много дълбока сфера от живота- семейните констелации. 

Имах честта да бъда поканена за обучение за фасилитатори по семейни констелации. 

Още от 2015г. се вълнувам от тази ,,педагогика” на взаимоотношенията и узрявам за днешния момент. 

 

Методът е създаден от Берт Хелингер и е цяла философия за живота,  взаимоотношенията и правилното протичане на ,,любовта” в семейната йерархия.

 

Няма да мога да обясня съвсем подробно в тази публикация дълбочината и разширяването, които човек придобива при досега си с това ценно познание. За мен лично това е вратата, която отвори в ,,цялост” разбирането ми за разгръщането на личността. 

Методът Семейни Констелации допълва  разбирането ми за

 възпитанието, образованието и 

отключването на потенциалите, 

с което се занимавам вече над 10 години.

Още когато се докоснах до сугестопедията, (,,ученето с любов”), за мен същественото беше, че способностите ни да се разгръщаме зависят от средата, от майчиното отношение, от преминаването отвъд обусловеностите ни. 

Самият Д-р Лозанов загубва майка си, когато е бил само на 2 години и неслучайно сугестопедията пресъздава точно този майчин и добронамерен, приятелски образ в лицето на преподавателя, който претворява миналите ни органичаващи преживявания от детството, 

а самият курс е второ преживяване на детството. 

 

Голямата картина включва да се свържем с ресурсите и ограниченията от нашата семейна система, да разберем и приемем кои сме и защо сме това, което сме (ако сте гледали Леденото кралство 2 или Тайната на Коко веднага ще ме разберете). И дори да се разграничим от някои свои лоялности.

Чрез семейните констелации можем да възстановим правилното протичане на любовта във взаимоотношенията, което се отразява директно върху всички наши сфери на взаимодействие, на успеха и здравето ни и на цялостното ни развитие като личности. 

Протичането на образователния процес е свързано и със семейната среда на всеки обучаем. За това и в сугестопедията всеки има възможност да създаде своя нова самоличност, която дава точно това излизане от обусловеностите и ограниченията ни. 

Според метода семейни констелации, много често затрудненията на децата в ученето, така наречените хиперактивност и дефицит на вниманието се коренят най-често във взаимоотношенията между двойката родители и се отразяват като следствие в детето. 

Детето във всяко семейство е ,,балансьорът”, за това и състоянието на детето дава много ясна диагностика за семейните ваимоотношения. 

Когато преподавателят е терапевт и е в доверена връзка с родителите или курсиста, обучителният процес наистина се превръща в много повече от учене на нови думи и граматика. 

Добавената стойност е цялостно откриване и доразгръщане на личността. 

Методът дава възможност да се пре-създадат редът и балансът не само в семейните отношения, а и в структури като училището, корпорациите и др.

Всяка организация се разглежда също като семейна структура със съответните роли, които всеки заема и може да се балансира. 

Представяте ли си училище, в което образователният процес, организацията на структурата и науката за взаимоотношенията са заложени и протичат правилно и осъзнато ЗаЕДНО!? 

Стартирам поредица от ежемесечни практически семинари за взаимоотношенията, ролята на майката, бащата, успехът и здравето на детето, както и училището през призмата на семейните констелации, с които ще задълбочите разбирането си за семейството и вътрешната свобода.

 

Свържете се с мен СЕГА за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на 0886802605


На разположение съм за въпроси и индивидуални сесии.

Семейните констелации са силен терапевтичен метод, който може да ни покаже скритите вътрешни динамики в рожденото или настоящето семейство и по този начин да ни помогне да излекуваме дадени взаимоотношения или да разрешим текуща житейска ситуация.