ДатаЮли, 2017г
АвторЕлена Стойчева

Споделен опит след подновяването на сертификата за сугестопедагог в Мадрид

Ще се радвам възможно най-много колеги и почитатели на метода да намерят тук пресечна точка с възникнали в практиката си въпроси.

Като цяло причината да се впусна в това трудоемко начинание да подновя сертификата си в Испания, беше, че след 3 години опит в чуждоезиковото преподаване по метода сугестопедия (2015г), ми липсваше нещо в научността, в границите на метода и бях започнала да изпитвам емоционална умора. В опита си имах микроинтервали на съмнение, гадаене дали това, което предлагам в сугестопедичната среда е най-доброто, най-правилното и приложимо за всеки. Зная, че ако за микросекунда преподавателят не е сигурен в действията си, то вече не прави сугестопедия и губи престижа си, тъй като курсистите подсъзнателно го усещат. После видях тези думи, написани лично от Д-р Лозанов на конференцията в Упсала.

Всички тези възникнали в практиката ми въпроси натиснаха спусъка за едно много дълго и вълнуващо търсене и намиране.

Какво още ме привлече да направя мост към обучител в чужбина?

За мен беше важно да се докосна и до обучител, който е работил лично и с проф.Д-р Гатева, черпил е от извора, преживял е курс, в оригиналния вариант, воден от самата нея. Както знаем проф. Д-р Гатева създава текстовете на учебниците, игрите, дидактичните песни, използвани за чуждоезиковото сугестопедично обучение, води курсовете и методическата част от обучението на сугестопедагози в България и по целия свят.

Проучвах с месеци , дори година, докато стигнах до Gloria Alguacil, която откликна съвсем човешки на всяко мое питане по мейла и имаше доста добра обосновка на всичко, което не ми беше ясно и сигурно. Оказа се, че някои от въпросите ми нямаха словесен отговор, освен чрез преживяване. Така се реших на тази нелека стъпка да изживея цял опреснителен курс и…

През юли месец 2016 преминах 150 астр. часа обучение в Мадрид, с включено участие в реален сугестопедичен курс и теория, водено от Teacher Trainer Gloria Alguacil.

Втората част на обучението, се състоеше в супервизия върху цял курс, който аз провеждам, за да се проследи как прилагам малките детайли и внушения на метода, още 150 астр. часа. Имах честта това да ми се случи тази година (април-май 2017г) и то в България, лично от Gloria Alguacil.

Малко повече за самата нея: обучена е лично от създателите на метода, проф. Д-р Евелина Гатева и проф. Д-р Георги Лозанов за I-во и II-ро ниво, за обучител (Teacher Trainer) и за работа с деца, , работила e дълги години съвместно с тях, има принос в разработките и редакциите на сугестопедичните материали по учебника the RETURN и учебника II ниво, създаване на игри, и много др. Благодарение на нея картините в учебника по англ.език са били легално използвани, а от вътрешната страна на корицата на the Return можете да прочетете името й.
(Тук може да откриете повече информация от официалния сайт на Gloria Alguacil http://www.npp-sugestopedia.com/gloria.htm)

Тя първа дръзва да преподаде всичките 10 глави от учебника the RETURN в рамките на един курс 22 раб дни под ръководството на проф. Др Евелина Гатева и това остава като окончателен вариант, оформен в хармония и естествено темпо. Има над 150 курса опит без емоционална умора. Запазва чистотата на метода и единствена след смъртта на проф. Д-р Гатева предлага обучението на преподаватели в оригиналната му форма, 300 астр. часа, който хорариум важи и за опреснителния курс за вече обучени сугестопедагози.

(проф.Д-р Лозанов и проф. Д-р Гатева са провеждали обученията си: в рамките на 300 астрономически часа за I-во ниво първо 150 астр.часа теория и преживяване на курс воден от обучителя(Teacher Trainer) и второ още 150 астр.часа наблюдение/супервизия от обучителя (Teacher Trainer) на курс, воден от обучения сугестопедагог. )

Опитът, който се добива от това наблюдение е несъизмерим с нищо друго. Научих чрез преживяване още много други важни детайли, които дадоха мир и спокойствие на ума и сърцето ми.
За мен беше подобно на това как Чаплин описва сблъсъка на звездите, от които се раждат нови светове, тъй като трябваше да интегрирам доста нови за мен похвати и измерения към предното ми знание за метода. Беше важно да се свържа с двете личности на Д-р Лозанов-ученият професор и възрастният сантиментален Д-р Лозанов и да създам пространство, мост между тях в мен. Откри ми се още по-ярко личността и важността на др Гатева в методичен план.

Не беше лесно да съобразя ДИХАНИЕТО СИ с всяка стъпка на новонаученото за метода, с това да преподредя липсващите парчета, да ги помиря и те да заприличат на нареден пъзел с цяла картина. .

Тук ще споделя някои от основните аспекти, които ми бяха чужди, нови и допълниха липсващите парченца.

Много ново и трудно за мен беше да възприема измерението и същността на процеса инфантилизация, чиито рамки излизат отвъд повишената възприемчивост към достоверен източник.

Този едновременен на усвояването на езика процес, продължава всичките 22 или 25 дни от курса и има своите най-висока и най-ниска точки. И в първата част на чуждоезиковото сугестопедично обучение , курсистите преживяват детството си, но без да са включени песни, поезии, материали и хореографии от света на възрастните. Именно това е същността на този психилогически процес инфантилизацията. Тази възможност на обучаемите да преминат безболезнено през детския си период е нещо, което един сугестопедагог е важно също да изживее върху себе си в цялост, преди да започне да преподава (от личен опит, процесът не може да се разгърне в рамките на една или две седмици, за да е завършен и да носи самостоятелност на обучаемия).

Чак във второто ниво светът на възрастните се открива пред курсистите. Всичко това следва естествената еволюция на порастването и усвояването на майчиния език. Но това трябва да се преживее, а не да се преразкаже.

Разгърна ми се още по-дълбоко този аспект на креативността като краен продукт на метода, който засяга новите способности на курсиста да борави свободно и умно със структурата на новия език, не само лексикално, но и граматически правилно, с чувство за хумор, да успее да изрази мисълта си коректно на изучавания език.

Едно от нещата, които ме глождеха до миналата година беше как да подавам граматиката, както към абсолютно начинаещи, така и при десугестирането на група с много напреднали. За радост успях да се докосна до това как изкусно Гатева го е правила, до този красив баланс между двете полукълба.

Също така станах по-предпазлива с предлагането на друго изкуство отвъд заложеното в учебника. Това е така, защото всяка наша представа за естетика (например окачена картина в студиото) може да донесе неочаквана конотация, да отключи символика в подсъзнанието на нашите актьори и това вече не е психохигиенична среда. А и естетиката, хармонията, златното сечение идват от вътрешната хармония на преподавателя. Всяка една картина, декорация или естетическо послание, което не е пряко свързано с образователния процес и текущ материал, вече излиза от рамките на психопрофилактиката и на закона на сугестопедията, че всяка част е свързана с цялото, което е и естествена функция на мозъка ни.

Също не е психохигиенично да използваме фокуса на емоциите в курса, което в последствие води до несамостоятелност на курсистите спрямо преподавателя и защитената среда на студиото. А и в дългосрочен план е изхабяващо за преподавателя.

Сугестопедагогът е носителят на тази психохигиенност и психопрофилактика, чрез внушенията си, а те са във всеки един детайл.

Преосмислих колко е важна неутралността на преподавателя като проводник на този метод-като започнем от престижа на всеки герой от биографията ни на филмови режисьори, до това колко те са съобразени с културата на чуждия език и цялата издържаност на нашата режисьорска биография. Разбрах и защо Д-р Гатева е подбрала такъв тип необагрени от конотации снимки за героите и семейството в своето ръководство, както и защо сюжетът на въведението е толкова подходящ и устойчив на времето.

Имах възможност да преосмисля и адаптирам умерената доза забавление по време на занятията. Колко деликатна е границата между това да предложиш водеща до забавление игра (предизвикан акт) и спонтанно появилото се като следствие от общуването забавление (непредизвикано естествено следствие от метода сугестопедия). Това са само част от едва доловимите зони на внушение, с които успях да се запозная по-добре.

За себе си открих, че тази внимателност прави метода още по-универсален и достъпен за всеки. Това помага и на преподавателя да е по-уверен и емоционално съхранен.

За радост, въпреки първоначалните ми опасения, че курсовете вече ще бъдат твърде обрани, някак неколоритни, дори скучни в сравнение с преди, обратната връзка от курсистите остава също толкова цветна, одухотворена, приповдигната и вдъхновена, като добавим още по-добрия езиков резултат.

Всичко си дойде на мястото едва след преживяването на тези разяснения по време на супервизията/наблюдението ми, след като ги проверих и изпитах през себе си. Благодарение на целия опреснителен курс, ми се откриха още хиляди малки детайли, на пръв поглед незабележими, но така важни за издържаността и правдоподобността на целия сугестопедичен процес.

По време на супервизирания ми курс в България през април и май 2017, бяха обучени и трима нови сугестопедагози за България: Калина Хараланова; Галина Георгиева и Милка Къртева! Те участваха като курсисти в групата с обучаеми,а през останалата част от деня преминаха теоретичното обучение и обратна връзка към супервизията ми, водена от Gloria Alguacil. Успех и на добър час, момичета!

Чувствам се обогатена от това търсене и намиране, от искрата, която получих от фондацията „проф. Д-р Георги Лозанов и проф. Д-р Евелина Гатева“ в България и още по-научния подход към метода, който усвоих от Gloria Alguacil. Сякаш един дълъг път и цикъл се затвори.

Надявам се в дългосрочен план всеки, който се е посветил на тази смислена кауза, разгръщането на човешкия потенциал, да открива непреходността на метода, плодовете от него и да бъде воден от този стремеж за усъвършенстване и запазване на автентичността на метода.

Автор: Елена Стойчева, Център ЗаЕдно, Пловдив, юли 2017