Открийте подходящия курс за Вас и Вашето дете

Методът ЗаЕДНО работи групово и точно затова предлагаме основно курсове. Това не означава, че няма да оценим индивидуалните ви нужди и да помогнем с уроци, ако това се налага, за да постъпите в наш курс.

 

Ново записване 2021г. за ученици 8-11г.

2 пъти седмично, по 2 уч.ч, целогодишно 100 уч.ч

3 нива: Ограмотяване, ниво I А1 и ниво II А1 към А2

Целогодишен курс, който надвишава многократно стандартите за покрит материал и развитие в дадения клас.

11.05.2021

Курс II ниво по англ.език, B1-C1, 2 месеца, 3 пъти седмично, 17+г.

Усвоете тънкостите на английския с оригинални съвременни и остроумни текстове, преподадени през метода, който ЮНЕСКО обявява за най-висш за всички групи и възрасти!

01-06.2021 Поредица семинари Семейни Констелации

17.04.2021 Ролята на БАЩАТА Любовта, семейството, училището

Курс от 6 семинара, веднъж месечно. Включва лекции на теми за възпитанието на децата, семейството и училището през философията на семейните констелации с практически упражнения, медитации и дискусия.

 

05.04-09.04.2021

Обучение за преподаватели ЗаЕДНО, I част

Ключови инструменти и психологически средства в образованието

Курс по английски с творчество за деца

8 посещения, по 2 астр. часа

Създаване на истории и сюжети  с театър за деца. Курсът повишава нивото на англ. език и уменията на децата да общуват в група и да са създатели в процеса на учене.

Творческо изразяване

мин. 8 индивидуални или групови сесии със заявка

Целогодишни сесии и летни курсове с арт терапия.

Свържете се с нас СЕГА за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на 0886802605


Представлява разговор в рамките на 30 мин., в който изслушваме вашата визия и цели и отговаряме честно дали методът ЗаЕДНО е подходящ за Вашия случай.

Всички мерки за безопасност се спазват при провеждане на заниманията. Групите са с минимален брой от 2-ма или 3-ма обучаеми. Имаме готовност да провеждаме заниманията в Online форма.