занятия

ПРОТИЧАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА

Сугестопедичният цикъл на занятията по чужд език се състои от:
 • Въведение: Още в началото на курса преподавателят въвежда огромен обем от лексика(600-800 думи) и цялата основна граматика в забавен художествен контекст като подканва курсистите да участват активно в този ''филм'' и да изберат своята нова роля.
  Всяка следваща глава от учебника се въвежда циклично с кратък разказ или диалог, косвено свързани със съдържанието и темите от сценария.
 • Концертен сеанс:Всяка нова глава от сценария се прочита два пъти последователно от преподавателя на фон от класическа и барокова музика.
  По време на първото изчитане, активния конц. сеанс, преподавалтелят чете новия материал като гласът му следва фоновата класическа музика. Курсистите следят превода на текста в учебника.
  По време на второто изчитане, или пасивния сеанс, преподавателят изчита с нормална интонация същия текст, а курсистите слушат при затворени учебници на барокова музика.
 • Разработка Целевият материал служи за сценарий, който се разиграва и разработва . Играят се дидактични игри и се пеят дидактични песни, свързани с новата граматика и лексика.
 • Представяне: В края на всяка глава (и по желание на последния ден от курса), "актьорите" (курсистите) правят тяхното представяне на чуждия език, под формата на разказ, история, диалог, мнение, пиеса или друга форма на изразяване.
  Всичко е представено като игра, с хумор, изненада, и покана за участие.

Учебната стая в сугестопедичното обучение е приятна, светла и уютна. В нея трябва да се усеща хармония, а курсистите да се чувстват в защитена среда.
Независимо дали има маси или не, всеки курсист има визуален контакт с останалите .Всеки участник (вкл. и преподавателя) е еднакво важен за процеса, преподавателят само го улеснява.
Създава се среда на съпричастност от първия контакт на преподавателя с курсистите.

Преподавателят подканва курсистите внимателно, подкрепя ги, окуражава ги и ги насърчава да участват, като създава с отношението си артистична, весела, приятелска, спокойна, забавна и игрива атмосфера. Стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията.
Сугестопедагогът приема ценностната система, вярванията и индивидуалния напредък на курсиста с уважение и деликатност.
Загрижен е както за чувствата и поведението на отделния курсист, така и за цялата група. Отворен е и приема възможна критика или съмнения.

Материалът е така организиран, че да включва логическите и асоциативните способности на мозъка.
Съчетанието на тези добре оркестрирани и систематизирани елементи е насочено към постигане на комуникация на ниво резервните възможности на ума.
Това помага на курсистите да намалят своите психологически бариери, страхове и несигурност. Оттук мотивацията се повишава и се усвоява много повече материал за по-кратък период.
При конвенционалните методи на преподаване, информацията винаги е представена парциално и е насочена единствено към съзнанието на учещия, към логическото възпприемане. При сугестопедията, за разлика, се включват и асоциативните възможности на мозъка, творчеството, въображението, емоциите, под формата на добре организирани периферни стимули, насочени към парасъзнанието, т.е се дава възможност на дългосрочната памет и материалът не се забравя.
Логическата информация насочена към съзнаваното се преплита и допълва с информацията насочена към парасъзнаваното чрез подходящата среда, художествени елементи, музика, игри, забавления и приятелска атмосфера. По този начин са оползотворени по-голямо количество ресурси на двете мозъчни полукълба и целия мозък, различните аспекти на личността са стимулирани и умствените резерви се разгръщат.
Резултатът е, че възприемането се ускорява и наученото се интегрира , без да се налага да се УЧИ целенасочено, като се усвоява 3 до 5 пъти повече материал, отколкото при конвенционалните методи. Курсистите не се страхуват от новата обемна глава, а напротив, приятно изненадани са и с удоволствие участват в много и различни развлекателни и артистични дейности, любопитството им е възбудено, като на деца. Повишава се мотивацията, ентусиазма, цялостното им благосъстояние, както и усвояването и съхраняването на големи количества информация без усилие.
Граматиката, езиковата структура, произношението и интонацията не се заучават, а се възприемат, подобно на бебета с майчиния им език. Блокажът при комуникация и разбиране отпада бързо. Учещият, начинаещ или на средно ниво, осъзнава, че всъщност може да се справи и че не е невъзможно.
Не само средата на обучение, отношението на учителя, артистичния и игрив контекст, но материала, учебника, таблата и др. също са насочени към разкриване на умствените резерви.
Сугестопедията в цялостния й глобално-артистичен подход, помага да се интегрира личността на учещия.

Още информация: официален сайт на Проф. Д-р Георги Лозанов.

Сугестопедията е плод на много години експериментална дейност върху физиологията на човешкия мозък и благотворният й ефект и резултатност са многократно доказани. Специфичното за сугестопедичното обучение е, че концентрацията и активацията на курсистите в изучаваната материя възникват спонтанно в условията на общо психическо ненапрежение. А езиковата бариера отпада естествено и незабелязано.