Сугестопедията стъпва само на пръсти

Сугестопедията стъпва само на пръсти

Сугестопедията е педагогическа наука, създадена от българския учен професор доктор Георги Лозанов – лекар, психиатър и физиолог на мозъка. Терминът е публикуван за първи път през 1965 година на български език и през 1967 на английски език. Науката е разпространена по целия свят през последните 50 години. 13 международни и национални комисии са наблюдавали и дали своята оценка за сугестопедичната система на обучение, в това число: комисии от министерството на народното здраве и министерството на просветата на НРБ през 70-те години, комисия от 8 български професори-лекари, директори на клиники и болнични заведения, професори от Харковската школа по психотерапия, 25-членна комисия на ЮНЕСКО, която посещава България през 1978 година и дава заключение, че това е по-висша методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми.

Поради множество политически причини, сугестопедичната система на обучение, макар и родена в България, е получила по-широка възможност за развитие в много страни по света, предимно на европейския континент. Целта на този проект е чрез обучение и размяна на добри практики, сугестопедията да бъде върната в България и да намери достойно място в образователната система на страната.

Сугестопедията е социално-отговорна педагогическа система, която се грижи за развитието на потенциалните възможности, т. нар. резерви на човешката личност, както от психологически, така и от физиологичен аспект. Чрез сугестопедичния процес на обучение се постигат следните резултати:

 • Разкриване на интелектуалните, творчески, паметови резерви на човешката личност
 • Обучението винаги е съпроводено с ефект на почивка
 • Винаги се наблюдава повишаване на емоционалния тонус на личността
 • Освобождаване от страха към ученето и стимулиране на постоянната жажда за знания
 • Винаги има благоприятен образователен ефект, смекчава агресивните тенденции на характера на учащите и им помага да се приспособят към обществото
 • Обучението е придружено със значителен психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект
 • На физиологично ниво, имунната система на тялото се засилва по време и след процеса на възприемане на многократно увеличен материал

Тези резултати се постигат чрез няколко фактора, изброени тук.

 • Внимателно построена, научно експериментирана и изследвана система на обучение, която почива на следните закони, conditio sine qua non:
  • Любов към човешкото същество.
  • Свобода на избор от голямо разнообразие на стимули.
  • Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено, различно от обществената сугестивна норма се случва.
  • Многократно увеличен учебен материал.
  • Връзката Цяло-част, част-цяло. Частта чрез цялото при създаване на материали, програми, динамиката на учебния процес.
  • Златната пропорция, която съществува навсякъде в природата и в класическите произведения на изкуството. На психологично ниво се изразява като индикатор на липсата на умора.
  • Използване на класическото изкуство. По време на учебния процес както при деца, така и при възрастни, широко се използват шедьоври на класическото изкуство, за да се създаде необходимата атмосфера, която да подпомогне възприемането на нови знания, като се подобрява културата на обучаеми и обучители.
 • Задълбочено подготвени професионалисти, специалисти в областта си и обучени в сугестопедичната система от най-добрите сугестопеди – обучители
 • Прилагане на системата в подходящи места за сугестопедично обучение, където се срещат духа на науката и на изкуството, за да изградят защитена, хармонична и уютна среда
 • Използване на три групи средства за създаване на материали
  • Психологични: основани на широката база изследвания в областта на сугестологията
  • Дидактични: Спазване и прилагане на всички изисквания на Министерството на Образованието, които са структурирани според сугестопедичните изисквания, като се разширяват областите на интерес и се преодолява т.нар. минимум на обществената сугестивна норма.
  • Артистични, основани на класическото и т.нар. сугестопедично изкуство, създадено и изследвано от проф. д-р Евелина Гатева.

Сугестопедията има две посоки на изследване и развитие: като педагогика за възрастни във всяка област на комуникациите, но най-силно в чуждоезиковото обучение, и педагогика за деца.

Педагогиката за деца се нарича Превантивна сугестопедия. Тя има за цел да се предпази формирането на ограничена представа за възможностите на детето, както и бъдещи интелектулни ограничения и отрицателно отношение към учебния процес със съпътстващите психотравми.

Сугестопедичното обучение учи, че знанието е радост, може да се постигне без напрежение, умора или разболяване. Тя е начин за предпазване от дидактогенни състояния, липса на мотивация и от комплекса негативни ефекти, които съпровождат един неправилно организиран учебен процес.

Създадено от Ванина Бодурова

Още инфорация можете да откриете на официалния сайт на фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева