След обстойния и задълбочен курс за подновяване на сертификата при Глория Алгуасил (юли, 2016г), Център ЗаЕДНО ще се придържа още по-стриктно към автентичния глобално-артистичен вид на метода, точно какъвто проф. Д-р Лозанов и проф. Д-р Гатева ни завещават (от периода 1990-1997г.) Промените, съобразени с оригиналния метод са следните:
Сугестопедичният курс I ниво обхваща цялото съдържание на учебника THE RETURN наведнъж (I+II част), без да нарушаваме цялостта на процеса.
Продължителността на курса се удължава на 80 астр.часа, с 5 астр. часа(=7 уч.ч) повече
Макс. брой на участниците се намаля от 12 на 8 човека, за да се създадат оптимални условия за ефективно учене.Учебникът

Курсове в ЗаЕДНО


Оригиналният пълноцветен учебник the Return съдържа 10 глави, всяка от които декорирана с шедьоври от английското класическо изобразително изкуство.

Сугестопедични Курсове

Курс за напреднали II


КУРС I НИВО

Курсът обхваща целия учебник THE RETURN, създаден от проф. Д-р Евелина Гатева. Учебникът е подходящ както за начинаещи (Beginner), така и за напреднали (вкл. Intermediate). Съдържа над 7000 лексикални единици от най-висока честотност, от които минимум 1/3 стават активни(в зависимост от първоначалното ниво на курсиста).
Курсът е без традиционна домашна работа и не е уморителен, води до отдих.
Продължителност на курса I ниво : интензивен, 22 работни дни, 80 астр. часа (=107уч.часа), по 4 астр. часа на ден. Към хорариума е добавена 20 мин. пауза по време на занятията, за това дните са с 2 повече.
Провеждане: дневен: 9:30-13:30ч или вечерен: 18ч-22ч
Оптимална бройка курсисти: 8 човека
Възраст: Курсовете са за възрастни над 16 годишна възраст.
(Възможно е да се формира курс за ученици и в други възрастови групи, но с известна промяна в провеждането на занятията и хомогенно групиране)
Цена на курса: 590 лв. (с включен оригинален учебник и материали)
Отстъпки: Цената за ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение е 450лв.
Препоръчителен метод за плащане: по банков път; издаваме фактури

Процесът на инфантилизация е ключов за курса I ниво. Това дава възможност на учещите да преминат безболезнено през процеса на научаване, като се почувстват отново като деца. Травмиращият спомен, че ученето е трудно и невъзможно отпада и се заменя от удовлетворение, спокойствие и увереност. Този курс цели да остави курсистите самостоятелни и уверени и извън класната стая.

Курсът води до следните резултати:
- Разкриват се интелектуалните, творчески, паметови резерви на човешката личност
- Усвоява се основната граматика и лексика (около 2000 думи) на говоримо ниво. Научава се и се проговаря 3-5 пъти по-бързо от традиционните методи за изучаване на чужди езици. Курсистите могат да разговарят (с известни грешки, които не възпрепятстват комуникацията), да четат основни текстове и да разбират значително количество от говоримия чужд език. С напреднали курсисти резултатите са съответно по-добри (авто-корекция на грешки, по-богат речников запас и по-добри писмени резултати)
- Курсистите не чувстват умора, напротив, те са погълнати от приятните занимания и спокойна атмосфера, въпреки относително големия по обем материал и времетраене
- Паметта на курсистите се подобрява по време и след курса
- Повишава се мотивацията и желанието за продължаващо учене
- Възможно е курсистите също да се възстановят спонтанно от някои невротични и психосоматични смущения
- Вътрешното равновесие се подобрява и става по-лесно за курсистите да се справят с ежедневното напрежение и конфликти
- Интересът към изкуството се увеличава значително
- Курсистите често препоръчват този вид курсове на свои познати и приятели

- По време на курса е препоръчително текущата глава от учебника да се изчита всеки ден като вестник за 10-15 мин. сутрин или вечер, близко до съня. Това леко упражнение ще Ви помогне да усвоите и автоматизирате по-лесно лексиката и граматиката.
КУРС II НИВО

Курсът II ниво е със същия график: продължителност 22 раб.дни по 4 астр. ч. всеки делничен ден.
Обучението набляга на професионално владеене на езика, на интелектуалното развитие и интереси, обогатяване на общата култура и мироглед на курсиста през призмата на английския език.
Включена е терминология от различни професионални сфери: култура, политика, природа, изкуство, спорт, литература, етика, философия, религия и др.
Включва се и писмено овладяване на езика. Подготвя курсистите за общуване/изява на международна „сцена“ :)
Курсът II ниво не включва създаване на условия за инфантилизация на обучаемите.
Необходимо е курсистът да е преминал през I ниво, за да се запише за II ниво.
Цена на курса: 800 лв.